ข่าวและกิจกรรม

นิติศาสตร์ มรส.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเก็บข้อมูล ช่วยคนลำบาก ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบาก..

มรส.เปิดบ้านโชว์ผลงานเยาวชนใต้ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น “ สื่อ สิทธิ ศิลป์ ” สิทธิมนุษยชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครูและนักเรียนจาก 20 โรงเรียน ภาคใต้ ที่เดินทางมาโชว์ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น ในโครงการ“สื่อ สิทธิ ศิลป์” ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ นายธีรยุ..

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญ..

นิติศาสตร์ มรส.เปิด รับสมัคร หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธ..

7​ สิงหาคม​ ” วันรพี ” นิติฯ​ มรส.พร้อมใจจัดกิจกรรมรำลึกบิดาเเห่งนักกฎหมายไทย

วัน7 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในกิจกรรม“วันรพี” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา ..

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมือ IIT CHICAGO_KENT COLLGE OF LAW บรรยายนิติมหาบัณฑิต

วันที่ 4 สิงหาคม 2562  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หลักสูตรนิติมหาบัณฑิตได้รับเกียรติจาก Dear prof. Harold j. krent, จาก IIT CHICAGO _ KENT COLLGE OF LAW สหรัฐอเมริกา บรรยายรายวิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ ขอบพระคุณยิ่ง และโดยเฉพาะ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์และ ดร.พงษ์ภัฎ เรียงเครือ ที่คอยประสานงานให้เกิดผลสำเร็จในการตกลงทำความร่วมมือครั้งนี้   FacebookTwitterLine

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ๑. จำนวนรุ่นละ ๘๐ คน ๒. กลุ่มเป้าหมาย..

นิติศาสตร์ มรส.มุ่งพัฒนาศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย การจัดการความรู้ในแผนปฎิบัติการและงานประกันคุณภาพ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ The Adventure Mountain Club จังหวัดพังงา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ” ศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูกฎหมาย “ให้แก่อาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ ด..

การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์และคณะ คณะนิติศาสตร์ มรภ สุราษฎร์ธานีสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  รายงานฉบับสมบูรณ์ FacebookTwitterLine

นิติศาสตร์ มรส.ร่วม สรงน้ำ หลวงพ่อพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2562

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ํา หลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสรงน้ําหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ําขอพรผู้สูงอา..