ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 FacebookTwitterLine

นิติศาสตร์ มรส.เสริมทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลนักกฎหมาย

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสำหรับนักฎหมาย ให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารไร้พรหมแดน  เทคโนโลยีที่ทันสมัยส..

นิติศาสตร์ มรส.เปิด รับสมัคร หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้ดังนี้ กรณี ท่านยังไม่สะดวกเดินทางมาสมัครที่คณะน..

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้..

มรส.ชวนรวมใจ บริจาคโลหิต เติมรัก ให้เต็มยูนิต ต่อชีวิต ด้วยโลหิตของคุณ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เติมรัก ให้เต็มยูนิต ต่อชีวิต ด้วยโลหิตของคุณ FacebookTwitterLine

ทุกความสำเร็จล้วนมาจากความพยายาม นิติศาสตร์คือแชมป์ กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 15

อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  นำนักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเฟ้นหานักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 การแข่งขันแบ่งกีฬาทั้งหมด 13 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอ..

นิติศาสตร์ มรส.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเก็บข้อมูล ช่วยคนลำบาก ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบาก..

มรส.เปิดบ้านโชว์ผลงานเยาวชนใต้ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น “ สื่อ สิทธิ ศิลป์ ” สิทธิมนุษยชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครูและนักเรียนจาก 20 โรงเรียน ภาคใต้ ที่เดินทางมาโชว์ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น ในโครงการ“สื่อ สิทธิ ศิลป์” ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ นายธีรยุ..

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญ..

7​ สิงหาคม​ ” วันรพี ” นิติฯ​ มรส.พร้อมใจจัดกิจกรรมรำลึกบิดาเเห่งนักกฎหมายไทย

วัน7 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในกิจกรรม“วันรพี” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา ..