เอกสารงานธุรการ

ดาวน์โหลดเอกสารงานธุรการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หากมีปัญหาจากการดาวน์โหลดเอกสาร

กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ ณ สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077- 913378 หรือหมายเลขภายใน 1600

Title
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2021-11-25
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2021-11-04
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-09-30
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-09-20
Executive Law 12 2021-08-31
Executive Law 12 2021-08-02
Executive Law 12 2021-08-02
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา, ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอาจารย์ 2021-04-19
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอาจารย์ 2021-04-07
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-04-02
ประชุมคณะ 2021-03-17
สารคณบดี 2021-03-16
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-03-02
ฝึกประสบการณ์2564 2021-02-22
ฝึกประสบการณ์2564 2021-02-22
ฝึกประสบการณ์2564 2021-02-22
ฝึกประสบการณ์2564, เอกสารงานกิจการนักศึกษา 2021-02-22
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-02-03
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-01-13
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-11-09