เอกสารงานธุรการ

ดาวน์โหลดเอกสารงานธุรการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หากมีปัญหาจากการดาวน์โหลดเอกสาร

กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ ณ สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077- 913378 หรือหมายเลขภายใน 1600

Title
Executive Law 11 2020-07-09
Executive Law 11 2020-07-01
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2020-06-26
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2020-06-26
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-05-07
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-05-07
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-05-07
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-05-07
ฝึกงาน 2020-03-09
ฝึกงาน 2020-03-09
ฝึกงาน 2020-03-09
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ ๑ 2020-02-28
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ ๑ 2020-02-25
2020-01-20
2020-01-08
สรุปโครงการ 2562 2019-12-09
2019-12-06
2019-12-06
หลักสูตร 2019-11-01
หลักสูตร 2019-10-24