เอกสารงานธุรการ

ดาวน์โหลดเอกสารงานธุรการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หากมีปัญหาจากการดาวน์โหลดเอกสาร

กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ ณ สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077- 913378 หรือหมายเลขภายใน 1600

Title
รายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่1
 1 file(s)  4 downloads
หลักสูตร 2019-11-01 Download
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1
 1 file(s)  81 downloads
หลักสูตร 2019-10-24 Download
นตผ.01-ขออนุมัติโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี-ครั้งที่-1
 1 file(s)  1 download
งานโครงการ/กิจกรรม 2019-10-18 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อศึกษา หลักสูตร กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1
 1 file(s)  88 downloads
หลักสูตร 2019-10-04 Download
ประกาศนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 11
 1 file(s)  121 downloads
หลักสูตร 2019-10-01 Download
กำหนดการ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1(21092562)
 1 file(s)  36 downloads
หลักสูตร 2019-09-21 Download
หลักฐานการชำระเงิน(หลักสูตรกฎหมายปกครอง)
 1 file(s)  42 downloads
หลักสูตร 2019-08-30 Download
กำหนดการ
 1 file(s)  43 downloads
หลักสูตร 2019-08-08 Download
ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร
 1 file(s)  80 downloads
หลักสูตร 2019-08-08 Download
ประกาศคณะนิติศาสตร์
 1 file(s)  129 downloads
หลักสูตร 2019-08-08 Download
แบบฟอร์ม(คำขอตั้ง)งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  4 downloads
เอกสารงานแผนและงบประมาณ 2019-07-31 Download
สัญญาเช่ารถ
 1 file(s)  2 downloads
เอกสารงานพัสดุ 2019-07-02 Download
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 1 file(s)  3 downloads
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2019-07-02 Download
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์
 1 file(s)  1 download
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2019-07-02 Download
แบบฟอร์ม ใบลา
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารงานธุรการ 2019-07-02 Download