บริการดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร

หากมีปัญหาจากการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาติดต่อสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077- 913378 หรือหมายเลขภายใน 1600
template name or ID.php
template name or ID.php
template name or ID.php