คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดสถานที่เรียน สถานที่สำหรับทำกิจกรรม ไว้ให้นักศึกษาอย่างมีระบบ ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น

ห้องสืบค้นและสารสนเทศ

slide0043_image099 slide0043_image101 slide0043_image103
slide0043_image105 slide0043_image107
ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายเนติบัณฑิต

¤³Ð¹ÔµÔÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ à»Ô´ÈÙ¹Âì¶èÒ·ʹ¡ÒúÃÃÂÒÂ๵Ժѳ±ÔµÂÊÀÒ

ºÃÃÂÒÂ๵ÔÏ ÀÒ¤ 2

ศูนย์ฝึกอบรมและช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
slide0044_image113 slide0044_image115 slide0044_image117 slide0044_image119

ห้องกิจกรรมนักศึกษา
slide0045_image122 slide0045_image124 slide0045_image126

มุมบริการนักศึกษา
slide0046_image129 slide0046_image131 slide0046_image133

ลานกิจกรรมนักศึกษา
slide0047_image136 slide0047_image138 slide0047_image140 slide0047_image142 slide0047_image144 slide0047_image146