คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนลิงก์เว็บไซต์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลวิชาการ ข่าวสารทางการศึกษาสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

      เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กรแก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จึงได้จัดทำแบนเนอร์เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์ได้ ดังนี้

แบนเนอร์
ท่านสามารถ copy โค๊ดด้านล่าง ไปใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ได้เลย

หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กับ คณะนิติศาสตร์

 
     
 youtube  https://th.wikipedia.org http://truehits.net
https://www.doe.go.th/suratthani https://jor8.coj.go.th https://campus.campus-star.com
http://sitevaluefox.com http://www.songkhla.mol.go.th https://www.wu.ac.th
http://www.sitevaluefox.com/ https://www.similarsites.com/ https://thmaps.com/
https://is.gd/ blogspot.com https://search.aol.com
https://line.me http://teppornshop.lnwshop.com/ https://www.traffboost.net/

ipv6 ready