ร่วมงานสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมงานสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและสักการบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิประจำมหาวิทยาลัย ด้วยการสรงน้ำ เปลี่ยนเครื่องทรงและรำมโนราห์ถวาย

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”photo-gallery” cs_gal_pagination=”On”]

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม