ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560

#ถึงบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
#จากฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560
#ลดความกังวลให้น้อยลงแต่ให้เตรียมตัวให้มากขึ้น
#อ่านให้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ

#ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ โดยไม่มีข้องดเว้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียด

#การแต่งกาย

1. วันรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ให้แต่งกายชุดสุภาพทั้งชายและหญิง ทุกคนต้องสวมรองเท้าคัตชู ไม่สวมรองเท้าแตะ รองเท้าที่ใช้ให้เป็นรองเท้าคู่เดียวกับที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง บัณฑิตหญิงไม่สวมกางเกงให้สวมกระโปรงสุภาพ ไม่สั้นหรือยาวเกินไป
2. วันซ้อมใหญ่ ให้แต่งกายเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามรายละเอียดที่แจ้ง

3. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.1 การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ

#บัณฑิตชาย/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตชาย
* สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา
* ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา ผมสีดำเท่านั้น (ยกเว้นขาวหรือเทาตามธรรมชาติ)
* สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องตกแต่งโลหะ (อนุญาตสวมรองเท้าหนังแก้ว เฉพาะข้าราชการทหาร และตำรวจ เท่านั้น)
* สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
* ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
* สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน #อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าเข้มเท่านั้น)
* สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย (เสื้อนักศึกษาถูกต้องที่สุด)

#บัณฑิตหญิง/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตหญิง
* สวมเสื้อแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและไม่รัดตึง ปกคอเสื้อเชิ๊ตปลายแหลมกลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ และติดเข็มมหาวิทยาลัยที่เหนืออกด้านซ้าย (ใช้เสื้อนักศึกษา)
* สวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลังและกระโปรงมีขอบเอวเข้ารูปสีกรมท่า ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย (กระโปรงนักศึกษา)
* สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
* สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องตกแต่งโลหะ (รองเท้านักศึกษา)
* สวมครุยวิทยฐานะ ความยาวประมาณครึ่งน่อง
* บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่าติดซิปหลัง (นำมาในวันฝึกซ้อม เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมช่วยพิจารณาความถูกต้อง)
* ทรงผม เกล้าผมเท่านั้น งดเว้นการติดเครื่องประดับที่ผม ใช้ได้เพียงกิ๊บสีดำเท่านั้น หากผมตัดสั้นให้ทำผมเผยให้เห็นใบหู
* สีผม สีดำเท่านั้น (ยกเว้นที่ขาวหรือเทาของผมธรรมชาติ คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมจะดำเนินการตรวจตั้งแต่วันเข้ารับการฝึกซ้อม)

3.2 การแต่งกายของบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน
* สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
* สวมเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร
* สวมชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
* สวมครุยวิทยฐานะ
* คาดกระบี่กับสามชายหรือสายกระบี่ทุกคน (ตามเหล่าทัพของบัณฑิต)
* นำถุงมือขาวไปด้วย
ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชั้นประทวน
* สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด (ชุดสำหรับเข้าเฝ้า) ไม่สวมหมวก
* สวมครุยวิทยฐานะ
* ยศตั้งแต่ระดับจ่าขึ้นไป ต้องคาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่ทุกคน (ตามเหล่าทัพของบัณฑิต)
* นำถุงมือขาวไปด้วย
3.3 การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บัณฑิตชาย
* สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือสวมสูทสีกรมท่า
* สวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตหญิง
* สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
* สวมชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
* สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก
หมายเหตุ

#บัณฑิตต้องอ่านและทำความเข้าใจสำคัญมากๆ
* บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบศาสนาสามารถกระทำได้
* บัณฑิตที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ขาหัก แขนหัก ตาพิการ ใช้ไม้เท้าหรือต้องใช้ผู้พยุงหรือใช้มือซ้ายรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้แจ้งชื่อ เลขที่และรายละเอียดของความบกพร่อง พร้อมสาเหตุให้ฝ่ายฝึกซ้อมทราบล่วงหน้า
* เข้าร่วมฝึกซ้อมตรงตามเวลาที่กำหนด
* ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น สวมต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง ห้ามผูกโบว์สีต่างๆ หรือผูกโบว์มีลวดลาย
* เครื่องประดับอื่นๆ งดเว้นทุกชนิด เช่น แหวน นาฬิกา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในทุกกรณี
* งดการนำเครื่องสื่อสารทุกชนิดเข้าภายในหอประชุม
* ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว
* ห้ามสวมแว่นตาสีดำ อนุญาตให้เฉพาะแว่นสายตาที่มีสีกรอบแว่นสุภาพเท่านั้น
* ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษสตางค์ ปากกา ทิชชู พวงกุญแจ ยาอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ เข้าไปในหอประชุม
* เมื่อเข้านั่งในหอประชุมเรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากหอประชุมโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นจริงๆ ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมแถว เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกซ้อมช่วยแก้ปัญหา
* สามารถใส่คอนแทคเลนส์สายตา ชนิดสีปกติ
* เนื่องจากวันซ้อมจะมีการตรวจการแต่งกายเช่นเดียวกับวันจริงทุกประการ ให้บัณฑิตทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันซ้อม โดยเฉพาะเรื่อง ผมของบัณฑิตชาย ให้ตัดสั้นสุภาพมาให้เรียบร้อย รวมทั้งสีผมทั้งบัณฑิตชายและหญิง ต้องย้อมเป็นสีดำมาให้เรียบร้อย (ยกเว้นผมสีขาวหรือเทาตามธรรมชาติ) เพราะช่วงฝึกซ้อมระยะเวลาจำกัด และอาจมีการฝึกซ้อมถึงช่วงค่ำ อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการเรื่องทรงผม
* การเตรียมตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเครื่องแต่งกายจัดการให้เรียบร้อยก่อนวันฝึกซ้อม 6-9 พฤศจิกายน 2560
* บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ต้องเข้าฝึกซ้อมให้ครบในทุกวัน (ขาดซ้อมไม่ได้)
* บัณฑิตที่ตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้ฝ่ายฝึกซ้อมทราบตั้งแต่วันแรกของการฝึกซ้อม รวมทั้งบัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
* ทุกอย่างเป็นเรื่องของความถูกต้องเหมาะสม สมพระเกียรติยศ อย่าคิดว่าไม่เป็นไร แค่นี้เอง เพราะจะเกิดความยุ่งยากภายหลัง อ่านทำความเข้าใจให้ละเอียดทุกขั้นตอน ไม่เป็นไรไม่มี ทุกเรื่องต้องถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
* บัณฑิตต้องตรงต่อเวลาที่สุด
* เนื่องจากปีนี้ระยะเวลาระหว่างวันซ้อมใหญ่กับวันรับจริงห่างกันเพียง 2 วันเท่านั้น บัณฑิตทุกคนต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้เรียบร้อย
* ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาจำนวนมากถึง 4,700 คน ซึ่งมากกว่าทุกปี การฝึกซ้อมในแต่ละวันอาจกินเวลาไปถึงช่วงค่ำได้ ให้บัณฑิตเตรียมความพร้อมของร่างกายตัวเอง และความพร้อมในด้านอื่นๆมาให้ดี เช่น การนัดหมายต่างๆ ลูกอมหรือขนมเล็กๆน้อยๆเพื่อบรรเทาความหิวและลดความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้น
* จำนวนผู้มาฝึกซ้อมเป็นจำนวนมาก ต้องเผื่อเวลาสำหรับการหาที่จอดรถ มาก่อนเวลานัดหมาย วางแผนสำหรับการหาอาหารรับประทานภายในมหาวิทยาลัย ลดเวลาที่มีช่วงพักจำกัด
* บัณฑิตให้ดูวีดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านเวปไซค์มหาวิทยาลัย เพื่อฝึกซ้อมมาก่อนเบื้องต้น ทั้งขั้นตอนการเดิน การถวายความเคารพ การเข้ารับและการถอย
* การเดิน ซ้าย ขวา ชิด
* การเข้ารับ ซ้าย ขวา รับ
* การเอางานถวายความเคารพ ยก กระดก รับ แนบ
* การถอย ขวา ซ้าย ขวา ถอน/โค้ง หมุนขวา ก้าวเดิน
* เน้นย้ำฝึกซ้อมมาก่อนล่วงหน้าได้เลย
#ในวันฝึกซ้อมจะแจ้งรายละเอียดและอธิบายทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

#บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมซ้อมครบทุกวันทุกรอบ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร