ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

#ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกท่าน
#ขอให้บัณฑิตทุกท่านชมการสาธิต ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และดำเนินการฝึกซ้อมด้วยตัวเองมาในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง และง่ายยิ่งขึ้นต่อการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560
#รหัสที่ใช้ในการฝึกซ้อม
#การเดิน
* ซ้าย ขวา ชิด
#การถวายความเคารพ
* ซ้าย ขวา ถอน (บัณฑิตหญิง)
* ซ้าย ขวา โค้ง (บัณฑิตชายทุกคนและหญิงที่สวมชุดขาวข้าราชการ)
#การเข้ารับ
ให้ฝึกเอางานก่อน
* ยก กระดก รับ แนบ
หลังจากนั้นให้ฝึก
* ซ้าย ขวา รับ
#การถอยออกหลังจากรับ
* ขวา ซ้าย ขวา ถอน หมุนขวา ก้าวเดิน (บัณฑิตหญิง)
* ขวา ซ้าย ขวา โค้ง หมุนขวา ก้าวเดิน (บัณฑิตชายทุกคนและหญิงที่สวมชุดขาวข้าราชการ)

#บัณฑิตต้องท่องให้ติดปาก เพื่อกำหนดท่าเดินของตัวเอง ท่องจนจำได้และเดินได้ตามอัตโนมัติ ระยะเวลาในการฝึกซ้อมสั้นมาก การดูแลตัวเองให้มีข้อผิดพลาดน้อยเป็นเรื่องจำเป็น

#ฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560