Category Archives: ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี แก่นายศักดิ์สมิทธ์ หนูสังข์

Congratulations

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ นายศักดิ์สมิทธ์ หนูสังข์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สามารถสอบบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่น 61

ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2563

รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 ที่เว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp หมายเหตุ ยกเลิกการจำหน่ายใบสมัคร คลิกดูกำหนดการรับสมัคร คลิกดูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2563

ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ภาคปกติ  ประจำปี 2563 และขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้ 1. กำหนดปฐมนิเทศและรับเอกสาร  ในวันที่ 2 เมษายน  2563  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2. กำหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 7 เมษายน – 19 มิถุนายน  2563  

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ ๑

เปิดรับสมัคร
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

นิติศาสตร์ มรส. ออกค่ายอาสา ปรับภูมิทัศน์ รับงานวิ่งปั่น ๑๑๓ ปีโรงเรียนวัดพนม

ค่ายอาสา

ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา การศึกษาไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย วันที่ 7 ก.พ. 2563 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์กิตติพิจญ์ โสภา รองคณบดี อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กว่า 40 คน ออกค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ณ โรงเรียนวัดพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เวลาในการออกค่าย 4 วัน 3 คืน โดยการออกค่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม มีทักษะในการทำงานร่วมกัน และยังช่วยสร้างต่อเติมและแต้มสีให้กับโรงเรียนวัดพนม สร้างห้องน้ำใหม่ให้เด็กๆได้มีห้องน้ำใช้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทาสีปรับภูมิทัศน์เพิ่มความสดใสให้กับโรงเรียน ด้านนายวรรณชัย แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนม กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์งานวิ่งปั่น ๑๑๓ปี โรงเรียนวัดพนม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ลดฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ครูมุข ซึ่งเป็นผู้ประสานงานครั่งนี้กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่นน อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอาจารย์ขวัญ อาจารย์หน่อง […]

นิติศาสตร์ มรส. ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา

ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศขยายเวลา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑

ขยายเวลา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศขยายเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (EXECUTIVE LAW) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1

กฎหมายปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1