ประกาศ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ภาคปกติ  ประจำปี 2563


Icon

ทนายความ 22.44 KB 141 downloads

...

และขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

1. กำหนดปฐมนิเทศและรับเอกสาร  ในวันที่ 2 เมษายน  2563  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2. กำหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 7 เมษายน – 19 มิถุนายน  2563