ขอแสดงความยินดี แก่นายศักดิ์สมิทธ์ หนูสังข์

Congratulations

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ นายศักดิ์สมิทธ์ หนูสังข์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สามารถสอบบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่น 61