รับสมัคร

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 ที่เว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

หมายเหตุ ยกเลิกการจำหน่ายใบสมัคร

คลิกดูกำหนดการรับสมัคร

คลิกดูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

กฎหมาย