คว้าแชมป์

คว้าแชมป์ คณะนิติศาสContinue Reading

มนต์รักนักกฎหมาย

มนต์รักนักกฎหมาย ผศ.นนทชัย Continue Reading

ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า

ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า รู้ยัง ! หContinue Reading

หนังตะลุงกฎหมาย

หนังตะลุงกฎหมาย ฝ่ายบริการContinue Reading

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี คณะนิติศาสContinue Reading

ลูกพ่อรพีเกมส์

ลูกพ่อรพีเกมส์ คณะนิติศาตContinue Reading

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 สรุปรายชื่Continue Reading

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก คณะนิติศาสContinue Reading

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะนิติศาสContinue Reading