Tag Archives: กฎหมาย

นิติศาสตร์ มรส.เปิด รับสมัคร หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้ดังนี้ กรณี ท่านยังไม่สะดวกเดินทางมาสมัครที่คณะนิติศาสตร์ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร+ใบหลักฐานการชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและโอนเงินสมัคร 200 บาท มาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล    เลขที่บัญชี 678-5-27738-8  ชื่อบัญชี นางนราวดี ถาวรานุรักษ์และน.ส.เจนจิรา  แช่เตี่ยว(หลักสูตรกฎหมายปกครอง)แล้ว fax มายังหมายเลย 077- 913379 หรือ E-mail : kwan.sru@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077- 913378 กำหนดการดำเนินงาน รายการ วันเวลา สถานที่ รับสมัคร บัดนี้ -30 กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ และ […]

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คว้าแชมป์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2562 ระดับประเทศ  ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร […]

นศ.นิติศาสตร์ มรส.จัดละครเวที”มนต์รักนักกฎหมาย”เน้นกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

มนต์รักนักกฎหมาย

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการแสดงละครเวที เรื่อง มนต์รักนักกฎหมาย ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่สามารถวางแผน เขียนบทละคร หาตัวนักแสดง กล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในห้องเรียนปัจจุบันมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์เสียแล้ว แต่การที่นักศึกษาสามารถที่จะคิด ตัดสินใจและกล้าแสดงออก นี่คือ ความงดงามของชีวิตจริงๆ กิจกรรมแบบนี้จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้โลกได้และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้น

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน

ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน หมดสัญญาเช่าเมื่อไหร่ คืนเงินประกันทันทีและห้ามเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าน้ำค่าไฟ เกินกว่าอัตราที่จ่ายจริง   ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ประกาศ เผยแพร่ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 และมีผลใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับสาระสำคัญตามประกาศนี้ เช่น – เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทำความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร – ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้เช่าต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ – ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน – […]

นิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการเป็นหนังตะลุง”กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ”

หนังตะลุงกฎหมาย

ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมนากฎหมายเรื่อง สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำองค์ความรู้ที่มีขยายผลไปสู่พี่น้องในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง วันที่ 30 สิงหาคม 2561 อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.ท.วัชรินทร์ เพชรน้อย ครูใหญ่ และคณะครูร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด ทีมวิทยากร นำโดยคุณทศพล งานไพโรจน์ และคุณธนพัฒน์ ศรีคำสุข หรือ “หนังศรีโต ศ.ศรีพัฒน์ “หนังตะลุงคนดังเมืองสุราษฎร์ฯ ทั้งสองท่านได้ทำให้ กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ และไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กๆอีกต่อไป นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างเพลิดเพลินไปกับการบรรยายที่สนุกสนาน ขอบคุณข้อมูลจาก FACEBOOK เมย์ สมปราชญ์    

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดกีฬา”ลูกพ่อรพีเกมส์”เน้นสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย

ลูกพ่อรพีเกมส์

คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) และชื่นชมการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หลังจากทราบเป็นความคิดริเริ่มของนักศึกษา เป็นการดำเนินของสโมสรนักศึกษาชื่นชมในความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ประหยัด เรียบง่ายแต่ก็ดูสวยงาม และอยากให้คณะนิติศาสตร์เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วน นายพีระพัฒน์  ทองมา นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของนักศึกษาในอนาคต การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 600 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล  ตะกร้อ เปตองและกีฬาพื้นบ้าน กำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17- 20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook […]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อผลิตนักกฎหมายออกรับใช้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ“วันรพี” จึงมีเจตจำนงจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายและกล้าแสดงออกในการตอบปัญหากฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 61 การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ  นายชากริช หวานตะเหล็บ  นายวันเฉลิม วิจารณ์  นายธนภัทร ทองมณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายดุษฎี วตะกรณ์  นายนาคพงศ์ แซ่ตั่น  นางสาวอาริญา มีเทพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายศุภวัฒน์ จันทวังหวัด นายทักษะดนัย นุ้ยคง นายจิรภัทร์ ทัศทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายปกรน์ การดี นายณัฐพงษ์ ส่งประเสริฐ นางสาวกมลวัลย์ แซ่ซี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ […]

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]