ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

#ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกท่าน #ขอให้บัณฑิตทุกท่านชมการสาธิต ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และดำเนินการฝึกซ้อมด้วยตัวเองมาในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง และง่ายยิ่งขึ้นต่อการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 #รหัสที่ใช้ในการฝึกซ้อมContinue Reading