Tag Archives: คดีอาญา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในคดีอาญา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่มักทำให้เราสับสนยิ่งนัก ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฯลฯ ดูกันอย่างไร ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยโดยทุจริต เช่นการเอาสี่งของที่ของบุคคลอื่นวางไว้ไปขาย วิ่งราวทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ของผู่อื่นโดยฉกฉวยเอาไปซึ่งหน้า ถือว่าอุกอาจกว่าการลักทรัพย์ธรรมดา เช่น การกระชากสร้อยคอผู้อื่น ชิงทรัพย์ เป็นการลักทรัพย์โยประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าน ถือว่ารุนแรงกว่าลักทรัพย์ธรรมดา เช่นการใช้อาวุธจี้บังคับ ปล้นทรัพย์ คือการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไป ถือเป็นความผิดรุนแรงกว่าชิงทรัพย์ ความผิดต่อทรัพย์4ข้อด้านบนนี้ ถ้าใช้อาวุธ หรือ ทำร้าย ให้เป็นอันตรายด้วย จะมีโทษเพิ่มหนักขึ้นตามลำดับ กรรโชกทรัพย์ คือ การข่มขู่ให้ผู้อื่นให้ทรัพย์แก่ตน รีดเอาทรัพย์ คือ การข่มขู่เอาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น โดยการเปิดเผยความลับของผู้อื่น หรือบุคคลที่3 ฉ้อโกงทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยหลอกลวงให้เขาหลงเชื่อ และส่งมอบทรัพย์สินให้ ยักยอกทรัพย์ คือการที่ผู้กระทำผิดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นไป . รับของโจร คือ การที่ผู้กระทำผิดได้ช่วยซ่อนเร้นน จำหน่าย […]

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ ให้ความรู้กฎหมาย เรื่องการแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่ 5 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และขอขอบพระคุณท่านวิทยากร อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย,ทนายวิวัฒน์ สะหมาด เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ในทางวิชาการและแนวปฏิบัติ