ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่มักทำให้เราสับสนยิ่งนัก ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฯลฯ ดูกันอย่างไร ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์Continue Reading

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ ให้ความรู้กฎหมายContinue Reading

การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่Continue Reading