Tag Archives: คู่มือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

คู่มือทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพราะทำให้ประชาชนได้เข้าใจกฎหมายเบื้องต้น รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีคดีเกิดขึ้น ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงได้จัดทำคู่มือทางกฎหมายขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อได้เป็นคู่มือในทางกฎหมาย กิจกรรมที่ทำ จัดพิมพ์ครั้งแรกแจกในพื้นที่บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 25 เมษายน 2560