Tag Archives: ค่ายอาสากับนักกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรส. ออกค่ายอาสา ปรับภูมิทัศน์ รับงานวิ่งปั่น ๑๑๓ ปีโรงเรียนวัดพนม

ค่ายอาสา

ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา การศึกษาไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย วันที่ 7 ก.พ. 2563 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์กิตติพิจญ์ โสภา รองคณบดี อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กว่า 40 คน ออกค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ณ โรงเรียนวัดพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เวลาในการออกค่าย 4 วัน 3 คืน โดยการออกค่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม มีทักษะในการทำงานร่วมกัน และยังช่วยสร้างต่อเติมและแต้มสีให้กับโรงเรียนวัดพนม สร้างห้องน้ำใหม่ให้เด็กๆได้มีห้องน้ำใช้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทาสีปรับภูมิทัศน์เพิ่มความสดใสให้กับโรงเรียน ด้านนายวรรณชัย แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนม กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์งานวิ่งปั่น ๑๑๓ปี โรงเรียนวัดพนม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ลดฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ครูมุข ซึ่งเป็นผู้ประสานงานครั่งนี้กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่นน อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอาจารย์ขวัญ อาจารย์หน่อง […]

นิติศาสตร์ มรส.มุ่งสร้างนักกฎหมายรับใช้ท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ตำบลเขาตอก อำเภอตอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักศึกนักษาและตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการจำนวน 43 คน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงศาลาที่พักภายในโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม

วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ตำบลเขาตอก อำเภอตอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักศึกนักษาและตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการจำนวน 43 คน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงศาลาที่พักภายในโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล นายกสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มอบหมายให้คุณผ่องศรี ชูรอดและคุณชนินทน์ เหมยากร นำอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนมามอบให้กับโรงเรียนในโครงการค่ายอาสานักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ และมอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวนกว่า 70 ต้น เพื่อปลูกไว้บริเวณหน้าโรงเรียน บนพื้นที่กว่า 3 ไร่และดูแลรักษาจนกว่าจะได้รับผลผลิต  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังทำเป็นแปลงสาธิต ให้ชาวบ้านในพื้นได้มาเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำอย่างถูกต้อง นำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักในความสำคัญที่จะสร้างนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคำนึงถึงภาระหน้าที่ต่อสังคมเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริง การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดโครงการจากผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีและคณะครู ผู้นำชุมชนอย่างดียิ่ง ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด