Tag Archives: ชาวบ้าน

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดโครงการโรงเรียนพลเมือง

โรงเรียนพลเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชวง ช่วยบำรุง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และอดีตนายกองค์การบริการส่วนตำบลโมถ่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ     วันที่26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัวสำหรับเด็กและเยาวชน” โดย อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และอาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสัมมนา “รู้หน้าที่ มีวินัย ห่างไกลยาเพติด มีจิตสาธารณะ” และกิจกรรมนันทนาการโดย ร้อยตรีอารมณ์  หมวดเพ็ง , จ่าสิบเอกปราโมทย์ แก้วประถม และ สิบเอกอรุณ แก้วเจริญ วิทยากรจาก ค่ายวิภาวดีรังสิต  กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง นำคณะวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา  […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย

ไฟฟ้าในพื้นที่ดับ

ชาวบ้านบ้านต่อเรือ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาขอความช่วยเหลือให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือติดต่อประสานงานการไฟฟ้าภาค (จ.นครศรีธรรมราช) ตอนนี้มีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย