มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 –Continue Reading

ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัย 68-69 1.นายกิตติ  สังขภิรมย์ (พี่บิว) 2.นายภาณุพงศ์ Continue Reading