เข้าแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ 1) นายศรัณยู ทองเถาว์ 2) นายอำพล อินทชิต กรมพระธรรมนูญศาลจัดแข่งขันทั่วประเทศContinue Reading