Tag Archives: นครศรีธรรมราช

มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมเครือข่าย 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ขับเคลื่อน Big Project สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรราชธานี ม.นอร์ท เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ และ มรภ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนชัยบุรี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนมัทยมบ้านทำเนียบ โรงเรียนท่าอุแท โรงเรียนเคียนซา โรงเรียนอบจ.3(บ้านนา) โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายเล่มที่2

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

คู่มือทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพราะทำให้ประชาชนได้เข้าใจกฎหมายเบื้องต้น รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีคดีเกิดขึ้น ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงได้จัดทำคู่มือทางกฎหมายขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อได้เป็นคู่มือในทางกฎหมาย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2  แจกในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี วันที่ 20 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่บ้านต่อเรือ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่ อบต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 22 ธันวาคม 2560