สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ สอบสContinue Reading

มนต์รักนักกฎหมาย

มนต์รักนักกฎหมาย ผศ.นนทชัย Continue Reading

วันสันติภาพสากล

วันสันติภาพสากล ศูนย์ช่วยเContinue Reading

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง คณะนิติศาสContinue Reading

ลูกพ่อรพีเกมส์

ลูกพ่อรพีเกมส์ คณะนิติศาตContinue Reading

โต้คารมอุดมศึกษา

โต้คารมอุดมศึกษา ผศ.นนทชัย Continue Reading

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์ช่วยเContinue Reading

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 คณะนิติศาสContinue Reading

ต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้ง คณะนิติศาสContinue Reading

บูรณาการ

บูรณาการ คณะนิติศาสContinue Reading