Tag Archives: นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน

นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน” [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HvFFQXUYFiQ” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ฝ่ายเสนอ 1. นายพราณัติ ยอดมณี 2. นายจักรกฤษ […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา”นิติทายาท”กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์  พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบทุนนิติทายาท  ประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนมอบทุน นิติทายาท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ประกอบด้วย 1.นางสาวนิรมล พืชผล      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  2 2.นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน    นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  3 3.นายวิโรจน์ สว่างศรี      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  4 4.นายสิทธิพร โยมญาติ  นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี 3 5.นายอนุรักษ์ นาครมย์  […]