Tag Archives: นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง

ยลโฉม ‘ดาว-เดือน’ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2019

ดาว-เดือน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการประกวด ‘ดาว-เดือน’ เพื่อค้นหาตัวแทนประกวด ดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยพัฒน์ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการประดาว-เดือน และนายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นผู้เข้าประกวดดาว 4 คน และผู้เข้าประกวดเดือน 6 คน ผลการประกวด  รางวัลชนะเลิศ “ T4 น้องเอิร์น นางสาวอินทุอร นิลพัฒน์ ” เป็น ดาวคณะ และ “ N4 น้องน็อต นายอรรถศิลป์ นาครอด ” เป็น เดือนคณะ โฉมหน้าของผู้เข้าประกวดดาว-เดือน  10 คน ประกอบด้วย […]

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]

นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน” [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HvFFQXUYFiQ” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ฝ่ายเสนอ 1. นายพราณัติ ยอดมณี 2. นายจักรกฤษ […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อผลิตนักกฎหมายออกรับใช้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ“วันรพี” จึงมีเจตจำนงจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายและกล้าแสดงออกในการตอบปัญหากฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 61 การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ  นายชากริช หวานตะเหล็บ  นายวันเฉลิม วิจารณ์  นายธนภัทร ทองมณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายดุษฎี วตะกรณ์  นายนาคพงศ์ แซ่ตั่น  นางสาวอาริญา มีเทพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายศุภวัฒน์ จันทวังหวัด นายทักษะดนัย นุ้ยคง นายจิรภัทร์ ทัศทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายปกรน์ การดี นายณัฐพงษ์ ส่งประเสริฐ นางสาวกมลวัลย์ แซ่ซี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ […]

เทคนิคการเรียนดีและกิจกรรมเด่น-คณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี

เทคนิคการเรียนดีและกิจกรรมเด่น-คณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 โดยมีรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาด้านผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น จำนวน 22 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ แบ่งเป็นของคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน ดังนี้ นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50 นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง ปี 3 นิติศาสตร์ 3.41 นางสาวนิรมล พืชผล ปี 2 นิติศาสตร์ 3.85 [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=_wPueYrLA4M” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50 […]