ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ว่าที่นักกฎหมายของพระราชา รักษาการอธิการเผย เน้น นศ.น้อมนำพระราโชวาทในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาน้อมนำพระราโชบายในหลวงราชการที่Continue Reading