เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ฤกษ์ดีเปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์