นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา  คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในContinue Reading