นิติศาสตร์ มรส. แห่แต่งกาย“ออเจ้า”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงาน Bye Nior 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชรContinue Reading