Tag Archives: ผศ.นนทชัย โมรา

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คว้าแชมป์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2562 ระดับประเทศ  ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร […]

นิติศาสตร์ มรส.เชิญประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษ “ บทบาทนักกฎหมาย ”

บทบาทนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายชุมพล กาญจนะ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า 500 คน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอต้อนรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาที่ให้เกียรติอย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดียิ่ง เป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตลอดมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้ว“ราชภัฏ”คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ  ด้าน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุด นับจากวันนี้ทุกคนจะได้ใช้สรรพนามแทนตัวว่านักศึกษา ซึ่งมีความหมายว่า “ ผู้ที่ศึกษาหาความรู้ ทั้งในสาขาวิชาของตน และศาสตร์ความรู้ต่างๆ การที่จะเป็นนักศึกษาอย่างถึงพร้อมนั้นทุกคนต้องมีความมานะเพียรพยายามและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ขอให้นักศึกษานิติศาสตร์ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ ภาษา เทคโนโลยี […]

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]

นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน” [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HvFFQXUYFiQ” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ฝ่ายเสนอ 1. นายพราณัติ ยอดมณี 2. นายจักรกฤษ […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ

นิติศาสตร์ มรส.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  ณ บ้านริมธาร คีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม จึงมีความจำเป็นต้องมีแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีทนายความ ทักษิณ  เดชแก้วและนายพรศักดิ์ สุรินทร์ราช เป็นวิทยากรและทั้งสองคนก็เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า สมัยตนเป็นนักศึกษาแม้ว่าเกรดเฉลี่ยจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ประสบการณ์ชีวิตได้เกียรตินิยมแน่นอน  เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะประสบการณ์ความเป็นผู้นำให้กับสโมสรนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี คณะฯจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆให้การดำเนินงานของคณะฯสามารถดำเนินการได้สำเร็จกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาโดยการอบรมหรือใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำสูงขึ้นมีความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงานเพื่อพัฒนานักศึกษารวมทั้งให้มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้นำนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ และส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสังสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆของคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”students-are-creative” cs_gal_pagination=”On”] ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม