พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีContinue Reading