Tag Archives: ภาคบัณฑิต

ขยายเวลาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11

ภาคบัณฑิต

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขยายดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2562 – 9 มกราคม 2563 มีผู้สมัคร 27 คน จากแผนรับ 60 คน นั้น แต่ยังมีผู้ให้ความสนใจและประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก คณะนิติศาสตร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. รายละเอียดการรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร 60 คน ๒. กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด วัน  เดือน  ปี ๑) ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 กรกฎาคม […]

ประกาศขยายเวลา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑

ขยายเวลา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศขยายเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (EXECUTIVE LAW) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขยายเวลาการรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตรุ่นที่ 10 ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัคร ๒๙ คน จากแผนรับ ๔๕ คน นั้น แต่ยังมีผู้ให้ความสนใจและประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก คณะนิติศาสตร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร  https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/EXlaw07062561.pdf

นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี ชวนบัณฑิตทุกสาขาเรียนต่อปริญญาใบที่สอง รับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่สอง ในหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ต้องทำงาน ผศ.นนทชัย กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษานิติศาสตร์สำหรับผู้ต้องการปริญญาใบที่สองมาเป็นรุ่นที่ 10 แล้ว ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงาน ก.พ.คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความอย่างถูกต้อง “หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกปี เพราะศาสตร์ด้านกฎหมายสามารถใช้ต่อยอดในงานได้แทบทุกประเภท นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย ทั้งนักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ไปจนถึงเกษตรกร ฯลฯ เพราะเมื่อเรารู้กฎหมายก็ไม่มีใครมาเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากความไม่รู้กฎหมายของเราได้ เราเองก็ได้ใช้ความเป็นนักกฎหมายไปช่วยเหลือสังคมหรือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ คนที่รู้กฎหมายนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีผลอย่างสูงต่อการพัฒนาบ้านเมืองและการผดุงความยุติธรรมในสังคม” คณบดีกล่าว ทั้งนี้ มรส.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม 2561 รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีค่าสมัคร   หลักฐานในการสมัคร ได้แก่ […]

เปิดรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 9

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง ในวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รับใบสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 ประกาศรับสมัคร ใบสมัครรุ่น 9