งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัยContinue Reading

เป็นแฟนกัน จะมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่

ข้อเท็จจริง น้องชายถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ ข้อเท็จจริงมีว่าตอนนั้นน้องชายมีแฟน โดยผู้หญิงมีอายุ 17 ซึ่งทุกครั้งที่มีอะไรกัน ผู้หญิงยินยอมทุกครั้ง บางทีก็ให้ผู้ชายไปหาที่บ้าน แต่พ่อแม่ผู้หญิงไม่ทราบ มีแต่น้องสาวของฝ่ายหญิงที่ทราบการไปครั้งนี้Continue Reading