Tag Archives: มาตรา

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]

“รักเด็ก”เป็นแฟนกัน จะมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่

เป็นแฟนกัน จะมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่

ข้อเท็จจริง น้องชายถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ ข้อเท็จจริงมีว่าตอนนั้นน้องชายมีแฟน โดยผู้หญิงมีอายุ 17 ซึ่งทุกครั้งที่มีอะไรกัน ผู้หญิงยินยอมทุกครั้ง บางทีก็ให้ผู้ชายไปหาที่บ้าน แต่พ่อแม่ผู้หญิงไม่ทราบ มีแต่น้องสาวของฝ่ายหญิงที่ทราบการไปครั้งนี้ และบางทีผู้หญิงก็มาที่บ้านผู้ชายเลย โดยที่ผู้ใหญ่แถวนั้นรับรู้หมด แต่พอเริ่มคบกันไปได้ประมาณเดือน สองเดือน พ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงก็มาเอาเรื่องน้องชาย โดยไปแจ้งความในข้อหาพรากผู้เยาว์ แล้วผู้หญิงยังบอกด้วยว่าน้องชายเราเป็นคนแรก ทั้งๆที่ไม่ใช่ ผู้หญิงเคยมีอะไรก่อนหน้านั้นกับผู้ชายคนอื่น อยากทราบว่าน้องชายเราจะผิดข้อหาอะไรบ้าง มีทางพ้นโทษได้ไหม ตอบ ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ แม้หญิงจะยินยอมก็มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙  มีโทษจำคุก  ๒-๑๐ ปี  คดีแบบนี้ แม้มีโทษสูง แต่มักจบลงด้วยการเจรจา  ดังนั้นต้องให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ใช้การเจรจากันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม  เรื่องคงจบลงได้….ส่วนกรณีหญิงเคยพัวพันกับชายอื่น  อย่าได้นำมากล่าวอ้างเป็นอันขาด  เพราะจะทำให้บรรยากาศการเจรจาเลวร้าย หาทางออกไม่ได้  แม้เธอจะเคยพัวพันกับชายอื่นจริง ก็ไม่ได้ทำให้โทษลดน้อยลง แต่อย่างใด ตัวบทกฎหมายอ้างอิง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท […]