นิติศาสตร์คือแชมป์

อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  นำนักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคมContinue Reading

15 ผู้นำเชียร์ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแข่งขันราชพฤกษ์เกมส์ ขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะContinue Reading