วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมโครงการ วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 ณContinue Reading