Tag Archives: ศูนย์ช่วยเหลือ

นิติศาสตร์ มรส.ให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน” วันสันติภาพสากล “

วันสันติภาพสากล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดงานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันสันติภาพสากล กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม งานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันสันติภาพสากล กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และนักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป

รับเรื่องจาก นางสมศรี พลเมือง ขอความช่วยเหลือกรณีที่รถกระบะชนจนได้รับความเสียหาย

รับเรื่องจาก นางสมศรี พลเมือง ขอความช่วยเหลือกรณีที่รถกระบะชนจนได้รับความเสียหาย

นางสมศรี พลเมือง ทำหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีที่รถกระบะชนจนได้รับความเสียหายเพื่อขอให้ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ ประสานกับยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอค่าเยียวยา ค่ารักษาพยาบาล 7 พฤศจิกายน 2560 การให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของรถกระเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และติดต่อประสานงานกับยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย

ไฟฟ้าในพื้นที่ดับ

ชาวบ้านบ้านต่อเรือ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาขอความช่วยเหลือให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือติดต่อประสานงานการไฟฟ้าภาค (จ.นครศรีธรรมราช) ตอนนี้มีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โครงการบรรยายให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การแจ้งความร้องทุกข์ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

คู่มือทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพราะทำให้ประชาชนได้เข้าใจกฎหมายเบื้องต้น รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีคดีเกิดขึ้น ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงได้จัดทำคู่มือทางกฎหมายขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อได้เป็นคู่มือในทางกฎหมาย กิจกรรมที่ทำ จัดพิมพ์ครั้งแรกแจกในพื้นที่บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 25 เมษายน 2560