สอบผ่านใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 13 คน  ประกอบด้วย 1) นายสรยุทธ อริวสะโร 2) นายสุวัฒน์ ธรรมบำรุงContinue Reading