สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผลการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562 1.หน่วยงานราชการต่างจังหวัด 2.หน่วยงานราชการในจังหวัด 3.สำนักงานทนายความ

Rajabhat Camping 2019 

น้องๆ ม.6 ที่สนใจจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมตัวเอาไว้  SRU Open House เปิดบ้านรอน้องๆอยู่ ค่ายContinue Reading