ลูกพ่อรพีเกมส์

คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีContinue Reading

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำนักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3Continue Reading