Tag Archives: ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

นิติศาสตร์ มรส.ปลื้ม! นศ. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี คว้าถ้วยรางวัล“พระองค์ภาฯ”

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในทีมประกอบด้วย นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด(มด) นายเมธา มะหมัด(เมธา) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์(มุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโดยศาลยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะ ระหว่างคณะ หรือระหว่างหน่วยงานภายนอก เสมอมา ด้วยมุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ และเสริมสร้างความแข้มแข็งในด้านวิชาการ เป็นสำคัญ ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วเทศ เนื่องในวันรพี ทางคณะได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ 3 คน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ […]