บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17Continue Reading

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่3-4 สิงหาคม 2560 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการได้จัดโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องพุดตาน อาคารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์Continue Reading