เทคนิคพิชิต IELTS 12 ชั่วโมง

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “เทคนิคพิชิต IELTS 12 ชั่วโมง”  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี