นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษากฎหมาย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 – 3 กรกฎาคม 2561Continue Reading