นิติศาสตร์คือแชมป์

อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  นำนักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคมContinue Reading

กิจกรรมวันรพี

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ภาคเช้าเริ่มตักบาตร 07.00Continue Reading