Tag Archives: โรงเรียนบ้านนาสาร

มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมเครือข่าย 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ขับเคลื่อน Big Project สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรราชธานี ม.นอร์ท เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ และ มรภ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนชัยบุรี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนมัทยมบ้านทำเนียบ โรงเรียนท่าอุแท โรงเรียนเคียนซา โรงเรียนอบจ.3(บ้านนา) โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ […]