รายชื่อผู้เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อผู้เข้าศึกษา  หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1