คณะนิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับว่าที่นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 1-4 ประจำปี 2566 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วย ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ที่เข้ามารายงานตัวกัน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยในปีการศึกษา 2566
คณะนิติศาสตร์ มีแผนรับนักศึกษาใหม่จำนวน 350 คน มีนักศึกษาใหม่สมัคร และผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเต็ม 100 เปอร์เซนต์จากแผนรับสมัคร