นิติศาสตร์ มรส.เปิด รับสมัคร หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ถึง 15 พ.ค. ๒๕๖๔

กศบ2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่บัดนี้. – 15 พ.ค ๒๕๖๔ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้ดังนี้

Icon

ใบสมัคร 343.36 KB 64 downloads

...

 

กรณี ท่านยังไม่สะดวกเดินทางมาสมัครที่คณะนิติศาสตร์ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร+ใบหลักฐานการชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและโอนเงินสมัคร 200 บาท มาที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล
    เลขที่บัญชี 678-5-27738-8 
ชื่อบัญชี นางนราวดี ถาวรานุรักษ์และน.ส.เจนจิรา  แช่เตี่ยว(หลักสูตรกฎหมายปกครอง)
แล้ว fax มายังหมายเลย 077- 913379 หรือ E-mail : kwan.sru@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077- 913378