นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน”
[cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HvFFQXUYFiQ” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video]

ฝ่ายเสนอ

1. นายพราณัติ ยอดมณี
2. นายจักรกฤษ บุญตรี
3. นายชิติพัทธ์ กาญจนนุกูล
4. นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง

ฝ่ายค้าน

1. นางสาวปรียานุช สุขภิลาภ
2. นางสาวโชติกา นิมิตร
3. นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน
4. นางสาวรุ่งนภา คงนคร
[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”argue2561″ cs_gal_pagination=”On”]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด