แผนกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่จัดกิจกรรม 1. กิจกรรมแบ่งฐานกิจกรรม 25 พฤษภาคมContinue Reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รุ่นที่ 9

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัคฑิต รุ่นที่ 9 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 10Continue Reading

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง ในวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รับใบสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 31Continue Reading

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ ดังนี้ 1.ประกาศ 2.รายชื่อติดประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 1.ประกาศรับสมัครlaw9112559 2.ใบสมัครนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา-2559

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวในเวบไซต์ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ศึกษาคู่มือได้ในเว็บไซต์หัวข้อ 2. “ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ โทร 077913378Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00Continue Reading