รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑

law01102562-770
เทพพร ฉิมพิมล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มติม
โทร 077-913378

Blog Attachment